Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat
A Zala Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) weboldalainak megtekintésével Ön elfogadja az alábbiakban felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalunkat!

Internethasználat

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy weboldalunk böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából a Google Analytics-ből származó mérőkódokat (cookie) használunk. Az ezen és egyéb weboldalakról gyűjtött anonim információkat a Google is felhasználhatja termékei, szolgáltatásai fejlesztése érdekében, valamint arra, hogy az Ön számára releváns hirdetéseket közvetítsen.
A honlap weboldalainak html kódja a Takarékszövetkezettől független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szerverei szolgálják ki. A külső szolgáltatók szerverei közötti kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik. Az adatok külső szolgáltatók szerverei általi kezeléséről az alábbi adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani:
A portálok látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő awww.google-analytics.com címen nyújt részletes tájékoztatást.
A Facebook Tetszik (like) funkció működése oly módon biztosított, hogy a weboldalak letöltésekor a felhasználók számítógépe a Facebook szerveréhez is közvetlenül kapcsolódik. A közösségi portál adatkezeléséről bővebb információ a www.facebook.com címen található.
A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.


Szerzői jogok
A Takarékszövetkezet weboldalain szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalaink tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak tárolása, terjesztése, átruházása - kizárólag a Takarékszövetkezet előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.


Információk
Az adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik. A Takarékszövetkezet weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Takarékszövetkezet felelősséget nem vállal. Az aktuális feltételrendszert a Takarékszövetkezet székhelyén, illetve kirendeltségein közzétett mindenkor hatályos Üzletszabályzatok és Hirdetmények tartalmazzák.


Személyes adatok kezelése
A Takarékszövetkezet az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel. A Takarékszövetkezet az interneten hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.
Amennyiben Ön bármely személyes adatát honlapokon keresztül eljuttatja a Takarékszövetkezethez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Takarékszövetkezet az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje. Ön a hatályos jogszabályoknak megfelelően interneten keresztül megadhatja a Takarékszövetkezet részére személyes adatait, különösen e-mail címét, nevét és telefonszámát, amennyiben igényli, hogy a Takarékszövetkezet termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztató anyagokat küldjenek az Ön részére, illetőleg kapcsolatba lépjenek Önnel (marketing célú megkeresés). Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájáruló nyilatkozata, adatai kezeléséhez való hozzájárulása teljes mértékben önkéntes.
Az átadott személyes adatnak minősülő adatait – amennyiben Ön a Takarékszövetkezet ügyfele - a Takarékszövetkezet marketing célokból a vele fennálló üzleti kapcsolatának megszűnéséig nyilvántartja és kezeli, kivéve, ha Ön ettől eltérően rendelkezik.
Az átadott személyes adatnak minősülő adatait – amennyiben Ön nem ügyfele a Takarékszövetkezetnek - a Takarékszövetkezet marketing célokból a vonatkozó jogszabályokban foglalt határidőig tartja nyilván és kezeli, kivéve, ha Ön ettől eltérően rendelkezik.
Banktitoknak is minősülő személyes adatai kezelésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott jogaival (tájékoztatás személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítése, személyes adatainak törlése vagy zárolása), vagy jogorvoslati lehetőséggel (tiltakozás, bírósági jogérvényesítés) élhet.


Adatainak egyértelműen azonosítható megjelölésével (név, születési idő, cím) adatkezelési engedélyét bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, bármikor, indokolás nélkül kérheti adatainak közvetlen üzleti célú megkeresés céljából történő kezelésének megszüntetését, nyilvántartott adatainak törlését

 •  írásban a Takarékszövetkezet 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. alatti címére küldött levél formájában,
 •  személyesen a Takarékszövetkezet székhelyén,
 • valamint elektronikus úton, a kozpont@zalatakarek.hu címre küldött elektronikus levélben,
 • mely esetben a nyilatkozat kézhezvételét követően az adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.

Személyes adatai kezeléséről bármikor jogosult tájékoztatást kérni a fenti elérhetőségeken, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását, valamint megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozási jog.
Jogai megsértése esetén bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c.) fordulhat.
Nem kezdeményezheti azon adatai törlését, amelyek kezelésének célja a Takarékszövetkezettel kötött bármely szerződés teljesítése.
A Takarékszövetkezet az Ön adatait a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag az Ön által előzetesen jóváhagyott célból kezeli, a személyes adatait az előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére nem adja át.


A Takarékszövetkezet adatkezeléssel összefüggő nyilvántartási számai:

 • NAIH-51792, NAIH-51798, NAIH-51796, NAIH-51788 betétgyűjtés, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, pénzváltási tevékenység, letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás
 • NAIH-51791, NAIH-51793, NAIH-51797, NAIH-51788 hitel és pénzkölcsön nyújtása, kezesség és bankgarancia
 • NAIH-51795 pénzügyi szolgáltatás közvetítése
 • NAIH-51794 valutával, devizával – ide nem értve a pénzváltási tevékenységet - váltóval, csekkel kizárólag saját számlára történő kereskedelmi tevékenység
 • NAIH-51790 ügyfélkapcsolat, kapcsolattartás
 • NAIH-51789 elektronikus megfigyelés, kamerázás
 • NAIH-99915 direkt marketing: ügyfelek megkeresése, reklámüzenetek, hírlevelek küldése, piackutatás, elégedettség-felmérés, kapcsolattartás

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...